Bogbinderi

Med overtagelsen af B. Thorgils A/S i 2001, fik Glumsø Bogtrykkeri egen bogbinderafdeling, hvilket betyder at vi kan tilbyde optimal service for vores kunder.

Allerede under fremstillingsforløbet kan der reserveres tid til din ordre således at den samlede produktionstid reduceres.

Vi har kontrol over hele processen, og reaktionstiden er derfor optimal. Vi falser fra 4 til 32 sider – portfalsning og op til 7 fløje, zig-zag, lægfalsning eventuelt som dobbelt produktion, med overskæring etc.

På vores samlehæfter producerer vi små som store formater. Med 6 automatiske pålæggere samt falsepålægger gøres det rationelt og fleksibelt. Format fra 143x88mm op til A3 højformat samt evt. lægfalsning som sidste funktion.